Wonen

  • In Oostkamp wordt veel gebouwd, nieuwe verkavelingen, appartementsgebouwen, … Het meeste vastgoed richt zich op tweeverdieners. Groen Oostkamp wil meer aandacht voor betaalbaar wonen voor iedereen. Het woningaanbod dient voldoende divers te blijven. Een eerste stap is het opmaken van een (sociaal) “woonplan”.
  • Sociale woningbouw verdient de volle aandacht. Ook in sociale woningbouw is het mogelijk op aantrekkelijke wijze een buurt in te richten. Niet alles dient bedekt met klinkers of beton. Wat speelruimte, enkele speeltuigen, bewegingstoestellen voor volwassenen en wat groen zijn meer dan wenselijk.
  • Met het systeem van recht van opstal op publieke gronden geven we gezinnen een duwtje in de rug . In plaats van zwaar te investeren in de aanschaf van bouwgronden bekomen zij tegen een billijke vergoeding (het solarium) het recht van opstal. Groen wil onderzoeken waar dit mogelijk is in Oostkamp.
  • Nog steeds veel huurwoningen in Oostkamp zijn aan renovatie toe. Eigenaars durven grote kosten al eens uit te stellen en huurders zijn beperkt in hun opknapmogelijkheden. Groen wil verhuurders stimuleren om hun woningen duurzaam te renoveren met onder andere premies voor isolatie. Eén van de voorwaarden voor deze premie is dat de huurprijs niet stijgt na de werken.
  • Oostkamp vertoont nog een sterk landelijk karakter. Dit uitzicht willen we behouden. De “ruimtelijke verrommeling” roepen we een halt toe. Inbreiding (met respect voor het huidige karakter) in plaats van uitbreiding blijft de norm.
  • De Vlaamse regering kondigde in de maand juli een hele reeks energiemaatregelen voor woningen af. Wie vanaf 2021 een woning koopt of erft die niet aan de laatste energienormen voldoet, moet volgens het nieuwe Vlaamse Energieplan binnen de vijf jaar ingrijpende maatregelen doorvoeren. Zo moet de nieuwe eigenaar er voor zorgen dat de woning uitgerust is met minstens drie voorzieningen uit een lijstje van vijf: dakisolatie, muurisolatie, dubbele beglazing, vloerisolatie, condensatieketel, hernieuwbare energieboiler. Best dure maatregelen. Het hoeft niet gezegd dat de waarde van huizen die hier niet aan voldoen zal dalen. De impact hiervan is ook sociaal! Groen wil voor minder kapitaalkrachtige gezinnen een degelijke begeleiding.