Participatie

Groen Oostkamp vindt inspraak en participatie één van de hoekstenen van de democratie.

  • De Oostkampenaar bepaalt mee hoe Oostkamp er morgen uitziet. Achterkamerpolitiek is volledig verleden tijd: inspraak en transparantie zijn de norm. Ook de "stille" en niet betrokken inwoners horen er bij. Een inspraakteam gaat naar hen op zoek.
  • Inwoners en hun meningen tellen mee in Oostkamp. Een inspraakvergadering moet een echte inspraakvergadering zijn, geen mededeling waar het bestuur pro forma even luistert.
  • Groen wil de participatie van inwoners in het beleid vergroten door het invoeren van een burgerbegroting. In de verschillende deelgemeenten en wijken laten we de inwoners mee beslissen waar de gemeente zal investeren: verfraaiing, speelpleintjes, groen, … Elk voorjaar kiezen de deelnemers welke thema’s ze belangrijk vinden en hoeveel geld ze hieraan willen besteden. Vervolgens kunnen ze projecten indienen om dit geld te besteden. Tijdens een laatste ronde maken ze een definitieve keuze over welke van deze projecten worden uitgevoerd.