Mobiliteit

  • Geef de dorpskern terug aan de bewoner! Een dorpskern waar het leuk is om te wonen, waar de jongsten veilig naar school kunnen fietsen, waar het leuk om winkelen is, wie verlangt er niet naar. Het uitbreiden van de zone 30 draagt hiertoe bij. Ook in de verschillende (woon)wijken weren we doorgaand verkeer en voeren we de zone 30 in.
  • Vanaf de leeftijd van ongeveer 10 jaar kan een kind zelfstandig naar school fietsen. Daarop willen we inzetten. De vicieuze cirkel dat “kinderen moeten wel met de auto naar school gebracht worden omdat er teveel auto’s zijn” doorbreken we door de nodige voorzieningen aan te leggen: fietsstraten, schoolstraten, …
  • In juli van dit jaar kondigde de Vlaamse regering aan dat ze het STOP principe voor investeringen in weginfrastructuur liet varen (eerste Stappers, dan Trappers, Openbaar vervoer en Particulier vervoer). Groen Oostkamp wil dat investeringen in weginfrastructuur prioritair blijven gaan naar de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Een veilige kern is een aangename kern, zo willen we de lokale handelaars ook versterken.
  • Tussen de verschillende dorpskernen en woonwijken van Oostkamp bevinden zich grote zones met landelijk karakter. De landelijke wegen, dikwijls oude veldwegen die verhard werden, zijn een paradijs voor de fietser. Deze wegen worden helaas al te dikwijls gebruikt door sluipverkeer. Groen Oostkamp wil het verkeer beperken tot de aanwonenden en de snelheid op 50 km terugbrengen.
  • Vlaanderen stelt de basismobiliteit (iedere Vlaming op maximum 500m van een bushalte) in vraag en wil De Lijn opsplitsen in een 20-tal regio’s. Basis bereikbaarheid is het nieuwe moto. De Lijn blijft echter een belangrijke speler in het vervoer van en naar school en de mobiliteit van sommige groepen zoals senioren. Hierop kan niet bezuinigd worden.
  • Een aantal verkeersstromen overstijgen de gemeentegrenzen. Hiervoor is intergemeentelijk overleg noodzakelijk.