Jeugd

Kinderen en jeugd zijn de toekomst. Hierin investeren is dus vanzelfsprekend. Een voorstel van Groen Oostkamp rond huiswerkbegeleiding werd in vorige legislatuur gerealiseerd. Dit initiatief ondersteunen en verder uitbouwen blijft één van onze agendapunten. Naast de school is er echter ook de vrije tijd: sport, hobby’s, de jeugdvereniging, de jeugdclub, muziek, toneel en nog veel meer. Het moet ook mogelijk zijn voor de jeugd om op de publieke ruimte samen te komen om er gewoon “jongere” te zijn.

  • Het speelbos voor de allerkleinsten is er, het ligt echter in een uithoek van de gemeente, waar men bijna uitsluitend met de wagen naartoe kan. Meer ruimte om te ravotten blijft dus aan de orde van de dag.
  • Groen wil initiatieven ondersteunen die de financiële toetredingsdrempel tot bvb sportclubs, muziek … verlagen.
  • Gezien zij meestal minder mobiel is blijft het voorzien van degelijke faciliteiten in de fusiegemeenten inzake jeugd belangrijk.
  • De gemeente investeert dringend in een degelijke ontmoetingsplaatsen voor de jeugd. Een hedendaags jeugdhuis voldoet aan de huidige energie en geluidsnormen en is ook “tof”. Buiten rond het jeugdhuis wordt een aangename ruimte gecreëerd.
  • De jeugd krijgt inspraak via een volwaardige jeugdraad en andere vormen van inspraak en samenwerking.
  • Jongeren aanzetten om meer te sporten kan door betaalbare inschrijvingsgelden en toegankelijke infrastructuur. De gemeente zet ook in op veilig sporten en spoort de sportclubs hier toe aan, gepaste sportkledij en veilige toestellen zijn maar enkele voorbeelden.