Home

Bevoegdheden

Groen nieuws uit de Oostkampse gemeenteraad
Groen erkent de grenzen aan de milieugebruiksruimte en ieders recht op een gezonde en kwalitatieve leefomgeving.
De bereikbaarheid van alle deelgemeenten met openbaar vervoer is prioritair. De zwakke weggebruiker staat centraal in de dorpskernen.
Een zo gediversifieerd mogelijk woonaanbod uitbouwen en openstaan voor nieuwe woonvormen is een noodzaak. Landbouwgrond neemt een belangrijke plaats van de open ruimte in. Toch ging er tussen 2000 en 2010 ca. 590 ha verloren.

Actueel

Naar aanleiding van het lente-ontbijt op 12 maart reikte Groen Oostkamp de Groene Pluim uit aan Annelies D’Hulster. Annelies is afkomstig uit Hertsberge. Ze studeerde Moraalwetenschappen en Ontwikkelingssamenwerking. Ze werkte als vrijwilliger in Tanzania, Zuid-Afrika, Oeganda en Peru. Daarnaast schreef ze ook regelmatig artikel voor Mo*.

Naar aanleiding van de vluchtelingencrisis...

Grote heisa gedurende twee weken over allerlei constructies rond intercommunales. De roep om transparantie was groot, de beloftes om er iets aan te doen nog groter. De private maatschappijen allerlei aard rondom de intercommunales werden in het vizier genomen. De steen werd aan het rollen gebracht naar aanleiding van de riante vergoedingen die uitgekeerd werden aan bestuurders.

In...

Tel het eens na, de distributiekosten op uw elektriciteitsfactuur bedragen meer dan 35% van de totale prijs. De distributiekost is bijna 1,5 maal de kostprijs van de elektriciteit zelf. Distributiekosten dient u te betalen aan EANDIS. Voor een gemiddeld gezin is dit een bedrag van 800 € à 900 € per jaar. Toch tamelijk veel, des te meer dat de distributeur EANDIS over een monopolie...