Wind of Change ?

19 November 2022

Rein De Puysseleyr keek toe vanuit haar tuin hoe een windmolen opgebouwd wordt.

Bekijk hier hoe de windmolen op de grens van Zedelgem met Oostkamp werd opgebouwd.

Rein De Puysseleyr keek toe vanuit haar tuin hoe een windmolen opgebouwd wordt. 👇

 

Windmolens zijn een deel van de oplossing om naar meer hernieuwbare energie te gaan. Die moeten uiteraard niet zomaar overal ingepland worden, maar in onze windrijke provincie hebben ze zeker een plaats. Een provinciaal windplan liet echter lang op zich wachten. Verschillende gemeenten werkten er ondertussen samen aan onder leiding van de coördinator windenergie. In een windplan geeft men aan waar en hoe windprojecten deel kunnen uitmaken van het landschap. Het schept een kader volgens richtlijnen. Vergunningsaanvragen voor windmolens botsen vaak op hevig burgerprotest. Met een windplan kan een gemeente duidelijk aangeven welke zones voldoen aan meerdere voorwaarden en dus ook een positief advies kunnen krijgen.  Door provinciaal samen te werken, staan gemeenten ook sterker en kunnen ze elkaar stimuleren om klimaatdoelstellingen te halen, waar hernieuwbare energie onlosmakelijk deel van uit maakt. Lees meer op West-Vlaanderen/windenergie.