Erfgoed

Kasteeldomeinen en -parken vormen een wezenlijk deel van Oostkamp. Het groene en rustige karakter ervan zorgt voor een aangename omgeving in een gemeente die doorkruist wordt door snelwegen en een spoorweg. De domeinen en hun huidige of vorige bewoners hebben een groot deel van de Oostkampse geschiedenis mee bepaald. Die geschiedenis moet bewaard worden op diverse vlakken:

  • De kasteeldomeinen, zowel de gebouwen, de tuinen en parken en andere onroerende zaken moeten steeds gerespecteerd worden; bij verbouwingen en aanpassingen moet de gemeente als toezichthoudende overheid steeds het advies vragen van experten (o.m; de Erfgoedraad).
  • Bij verkoop of overdracht speelt de gemeente een belangrijke rol bij de nieuwe bestemming van het gebouw. Domeinen in het centrum van de dorpskernen kunnen bestemd worden tot horeca of kunnen dienen als nieuwe vormen van samenleven. Kasteel Les Aub√©pines (Beukenpark) kan hier als voorbeeld gelden.
  • De gemeente investeert in verbindingen tussen kasteeldomeinen en gaat in gesprek met de eigenaars om 'afgesloten' wegen open te stellen voor het publiek.
  • Bij verkoop of overdracht gaat de gemeente een overeenkomst aan dat het domein minstens 1x per jaar opengesteld wordt voor het publiek.
  • De gemeente stimuleert de kennis van de kasteeldomeinen door aan het onderwijs didactische informatie door te spelen. Leerkrachten gebruiken deze informatie om historische kennis bij te brengen.
  • De gemeente sluit overeenkomsten met de eigenaars van de kasteeldomeinen voor rondleidingen en wandelingen.
  • De problematiek is niet beperkt tot de grotere kasteeldomeinen. In de dorpskernen staan nog waardevolle panden, waarvan er steeds meer verdwijnen. De gemeente maakt een plan van welke panden zij waardevol acht en die meebepalend zijn voor het beeld van de verschillende dorpskernen. De gemeente moet de urgentie van het beschermen van deze woningen inzien. Dit houdt een strikt beleid in ten opzichte van het verwijderen van deze gebouwen. De gemeente stelt strengere eisen en gaat de verdere appartementisering van de dorpskernen tegen. Hierin kunnen de heemkundige kringen een rol spelen.