Klimaat en energie

De strijd tegen de gevolgen van de klimaatopwarming is complex, de maatregelen zijn talrijk. Wie ziet het bos nog door de bomen? De klimaatopwarming dient op alle niveaus aangepakt: de inwoner, de gemeente, Vlaanderen, … , internationaal. Het Burgemeestersconvenant mag dan ook geen dode letter blijven.

De energietransitie moet tegen 2030 nog een heel traject afleggen. Dat zijn twee legislaturen van de gemeenteraad. Tegen die tijd moet de uitstoot van broeikasgassen met 40% verminderd zijn (t.o.v. 1990), moet het aandeel van hernieuwbare energie 27% bedragen en moet de energie efficiëntie met 27% gestegen zijn.

Het stilleggen van de kerncentrales Doel en Thiange is voorzien tussen 2022 en 2025. Dit is een uitgelezen moment om van een zeer geconcentreerde elektriciteitsproductie, twee sites, over te stappen naar een verspreide elektriciteitsproductie.

  • Groen blijft de installatie van zonnepanelen aanmoedigen. Niet enkel voor de productie van elektriciteit, maar ook voor de productie van warm water.
  • Windenergie draagt op belangrijke wijze bij tot de productie van hernieuwbare energie. De bouw van windturbines kan men dan ook niet uit de weg gaan. Groen wil echter leren uit de fouten van het verleden. Het is niet omdat we Vlaanderen vol gebouwd hebben met “woningen” dat we het nu gaan volbouwen met windmolens. Binnen de bestaande wetgeving wordt gezocht naar de meest geschikte locaties. Dit is een vraagstuk dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Daarom gebeurt dit best op intergemeentelijk niveau.
  • Groen wil een rechtstreekse participatie van de inwoner en lokale overheid van bij het begin in windenergie projecten. Coöperatieven met rechtstreekse participatie laten dit toe in tegenstelling tot financieringscoöperatieven. Groen wil dan ook aandringen, via de gemeenten die er als eersten bij betrokken zijn, dat Vlaanderen deze rechtstreekse participatie afdwingbaar maakt.
  • Warmtenetten zijn de toekomst voor de verwarming van woningen en gebouwen. De gemeente dient hier dringend werk van te maken.