Senioren

  • Een senioren adviesraad kan zeer dynamiserend werken. Groen Oostkamp ziet de seniorenadviesraad dan ook als zijn een volwaardige gesprekspartner in het ontwikkelen van een leeftijdsvriendelijk beleid.
  • Oostkamp beschikt over goed uitgebouwde zorgsites. Door deze zorgsites uit te bouwen tot zorgzones kan men aan de omwonende senioren een beter service verlenen.
  • Verschillende nieuwe woonvormen kennen nu een opgang, cohousing, generatie- en groepswonen ... Groen Oostkamp is deze formules niet ongenegen maar wenst ook geen afbreuk te doen aan de traditioneel “Vlaamse” formule: de zekerheid van de oudere is zijn eigen woning.
  • Oud worden in zijn vertrouwde omgeving is de droom van elke senior. Naast de grote woonzorgsites wil Groen investeren in kleinschalige woonzorghuizen in de kleinere kernen.
  • Verschillende praktijkvoorbeelden wijzen uit dat de combinatie van zorgbehoevende senioren en kleuters, ja zelfs jongeren, goed werken. Groen Oostkamp wenst dan ook te onderzoeken in welke mate woon-zorg en kinderopvang kunnen gecombineerd worden.