Noord - Zuid

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als leidraad

In mei 2017 werd Oostkamp geselecteerd als pilootgemeente rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Consequent hieraan dient de gemeente stappen te ondernemen om dit te vertalen naar concreet beleid. In haar memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen stelt de Noord-Zuidraad dan ook terecht dat “elke beleidsbeslissing in overeenstemming is met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en dat er voldoende aandacht is voor beleidscoherentie”.

  • Groen wil blijven investeren in een actieve en dynamische rol van de Noord-zuid raad.
  • In alle overheidsopdrachten dienen duidelijke en afdwingbare duurzaamheidscriteria, zowel ecologisch als sociaal, in acht genomen worden.
  • De gemeente kiest voor een duurzame voedselstrategie met oog voor de lokale, de biologische, de seizoensgebonden eerlijke handel in alle gemeentelijke diensten en op lokale evenementen: “ Het voeren van een duurzaam en eerlijk aankoopbeleid dat een eerlijke handel met onder meer het Zuiden garandeert en tegelijkertijd oog heeft voor ecologische, sociale en economische aspecten: bioproducten, streekproducten, de korte keten, circulaire economie, Fair Trade, Schone kleren, veilige werkomstandigheden, waardig werk, bescherming van de arbeidsrechten door het als criterium op te nemen van bijvoorbeeld de aankoop van werkkledij voor het personeel, ethisch beleggen”.
  • De gemeente neemt voldoende initiatieven voor het behoud van de titel Fair Trade Gemeente: ”Een herbevestiging van het fair trade engagement door mee in te stappen in de nieuwe Fair Trade gemeente campagne”.
  • De gemeente ondersteunt lokale dynamiek. Een lokaal Noord-Zuidbeleid beperkt zich niet tot giften maar ondersteunt en stimuleert initiatieven van burgers en het middenveld die projecten ontwikkelen in het zuiden.
  • De gemeente voorziet voldoende budget voor ontwikkelingssamenwerking. Financiële en materiële ondersteuning van gemeente-overschrijdende noord-zuidcampagnes van ngo’s met bijzondere aandacht voor de campagne van 11.11.11. als koepel van de Noord-Zuidbeweging. Zo wensen wij op zijn minst het behoud van de huidige toelage aan 11.11.11.
  • De gemeente betrekt de scholen en jeugdbewegingen . Als gemeentebestuur kan financiële en logistieke steun gegeven worden bij bepaalde projecten.
  • De gemeente zorgt voor verduurzaming van alle activiteiten en neemt stappen om het burgemeestersconvenant in verband met het klimaatactieplan concreet te maken. (zie klimaat en energie)
  • De gemeente voert een warm en menselijk migratiebeleid. Concreet wensen we de uitrol van een buddysysteem gestoeld op vrijwilligers, die kunnen terugvallen op een professioneel aanspreekpunt binnen de gemeente.
  • De gemeente neemt actief deel aan de campagnes van het internationale netwerk Mayors for Peace en aan de Vlaamse vredesweek.