Vraag budget en beleid zwerfvuil

23 September 2020

Vraag budget en beleid zwerfvuil

Wat zijn de concrete plannen met het geplande budget? Situering In de gemeenteraad van 17 september '20 kwam de 'opvolgingsrapportering over het eerste semester 2020 van het meerjarenplan 2020-2025 voor gemeente en OCMW Oostkamp' aan bod. We volgen de groep Proper Oostkamp en nemen ook zelf deel aan opruimacties. Naar aanleiding van de World Clean Up Day vroegen we dan ook na hoe ver het staat met het beleid hierover. In beleidsdoelstelling 5 in het meerjarenplan staat immers bij actie 5.3.6: 'beleid uitwerken en uitvoeren voor het voorkomen en opruimen van zwerfvuil', met een budget van 30.000 euro voor 2020. Een serieus bedrag. Wat kunnen we nog verwachten? Toen raadslid Carol Cartigny een tijd terug vroeg of er een plan van aanpak voor zwerfvuil zou gemaakt worden, werd dit weggewimpeld door de burgemeester met de boodschap om meteen in actie te schieten en geen tijd te verliezen aan een plan van aanpak. Naast ondersteuning voor de groep 'proper Oostkamp', de boodschap om herbruikbare drinkflessen te gebruiken en de actie met de pocketasbakjes zien wij op dit ogenblik geen ruimer plan. Wat kunnen we nog verwachten dit jaar? De schepenen antwoordden dat ze qua planning een extra mobiele camera willen inzetten, maar dat de aankoop nog niet is kunnen doorgaan. Deze camera zou het grootste deel van dat budget innemen, namelijk 20.000€. Ze werkten een campagne uit met de werkgroep Proper Oostkamp (1250€) en zetten daar in op het antipeukenbeleid. Peukenbakjes (3000€) werden uitgedeeld, maar de acties met de horeca zijn door de coronacrisis nog niet op gang gekomen. Er is een aanmeldpunt gemaakt voor burgers. Wat over is van budget wordt doorgeschoven naar het volgend jaar.  Daarnaast geven ze aan dat ze binnen de diensten stappen gezet hebben rond het inzetten op opruimen van zwerfvuil. Er is een systematiek in het ruimen van 100 gemeentelijke vuilnisbakken volgens de nodige frequentie. Zwerfvuilgevoelige straten worden ook door gemeentelijke diensten meegenomen. Bij wegeniswerken wordt in het actieplan ook gewezen op het opruimen van zwerfvuil in de bermen. Aanpak bij de politie? Het bestuur geeft aan dat zwerfvuil een van de 3 prioriteiten is in het veiligheidsplan.  Politieraadslid Carol Cartigny vroeg in de laatste politieraad om tegen de volgende politieraad weer te geven hoe ver het plan rond aanpak zwerfvuil staat. Tot nog toe was dat nog niet concreet en dat mag het stilaan beginnen worden. Uitkijken naar uitgewerkt plan op langere termijn Het bestuur geeft aan dus wel een plan van aanpak te hebben, maar wij zouden dat toch graag op langere termijn zien. Er staat elk jaar 5000€ begroot. Daar kan al wat mee aangevangen worden. De plannen die we nu horen zijn die van een kortere termijn. We blijven dit uiteraard opvolgen en zullen ook zelf ideeën op de gemeenteraad brengen.