Winkelen in de dorpskern kan ook zonder auto

20 December 2014

Winkelen in de dorpskern kan ook zonder auto

In heel wat Vlaamse dorpskernen onderging het stratentracé zijn laatste grote wijzigingen in de tweede helft van de 19de eeuw. Van de auto was toen nog geen sprake. Daardoor kreunen dorpskernen onder het steeds toenemend verkeer. Groen pleit er al jaren voor dat dorpskernen de plaats blijven waar mensen wonen, leven, werken, winkelen en waar kinderen naar school gaan. Nodeloze autoverplaatsingen moeten dan ook zo veel mogelijk ontmoedigd worden. Ook in is dit zo. In september kondigde de gemeente het nieuwe parkeerplan aan: "voor elke boodschap een geschikte plaats". Nergens leest men dat elke boodschap in het centrum ook met d afgehaald kan worden.

Oostkamp e fiets of te voet

Winkelen in de dorpskern kan ook zonder auto!

Op zaterdag 20 december vraagt Groen Oostkamp aandacht voor de plaats van voetgangers en fietsers in het centrum van Oostkamp. Groen vestigt er de aandacht op dat winkelen in Oostkamp ook kan zonder de auto per sé voor de winkel te willen parkeren. Er zijn immers nauwelijks winkels die goederen verkopen waarvoor de auto tot voor de winkel gereden moet worden.

Groen Oostkamp roept op tot structurele maatregelen

De voetganger en fietser verdienen een betere plaats. Groen Oostkamp realiseert zich dat structurele maatregelen om het doorgaand verkeer uit Oostkamp te weren, zoals de kluifrotonde, duur zijn.  We stellen echter vast dat in deze budgettair magere jaren steeds weer dezelfde ingrepen worden vooruitgeschoven. Maar dit werkt contraproductief, want in de toekomst zullen deze ingrepen niet goedkoper worden!
Daarom roept Groen Oostkamp op om deze ingrepen toch uit te voeren.

Plaats geven aan fietser en voetganger

? Voetganger en fietser moeten terug een prioritaire plaats krijgen in de dorpskern

? Het zwaar verkeer dient verder uit de dorpskern geweerd te worden

De dorpskern onthaasten

Uitbreiding van de zone 30 en versneld doorvoeren van deze maatregel verhogen het winkelplezier:

? Majoor Woodstraat

? Schooldreef

? Stationstraat ? Kappellestraat

Niet straffen, maar belonen!

Om deze boodschap op een positieve manier te benaderen, deelde Groen Oostkamp tijdens haar actie op 20 december '14 mooie en herbruikbare boodschappentassen uit aan iedereen die kwam winkelen in het centrum.