Verkiezingsdebat ABS te Oostkamp

07 Mei 2014

Verkiezingsdebat ABS te Oostkamp

Dat Open VLD goed scoorde tijdens het ABS (Algemeen Boeren Syndicaat) verkiezingsdebat op 6 mei '14 in de Valkaart te Oostkamp zal wellicht niemand verwonderen. Bart Caron, lijstrekker Groen voor het Vlaams parlement, Stefaan Sintobin lijstrekker Vlaams Belang, Piet Vandermersch 2de opvolger Open VLD, Jurgen Vanlerberghe 1ste opvolger sp.a, Rita Gantois 5de plaats N-VA en Jan Verfaillie 6de plaats CD&V waren de panelleden op dit debat met als moderator Patrick Vaernewyck van Plattelandstv. Het nationaal debat kreeg uiteraard een West-Vlaams tintje door de aanwezige panelleden. Een eerste vaststelling: termen als duurzame landbouw en korte voedselketen zijn nu gemeen goed geworden. Zou dit door de folder duurzame voeding zijn die de Groen provinciefractie en GroenPlus in West-Vlaanderen in het najaar 2013 uitbrachten? Spijtig genoeg geeft niet iedereen er dezelfde invulling aan. Hoewel de natuur voor de landbouw en Groen dezelfde zijn heerst over hoe er mee om te gaan niet noodzakelijk dezelfde mening, alhoewel ? Enkele aangesneden thema's vragen toch verduidelijking. Eén van de grote vragen uit de sector is de verankering van de noodzakelijke ruimte voor landbouw. In 1998 startte het debat over de afbakening van 750.000 hectare landbouwgrond, 15 jaar later is die doelstelling nog steeds niet gerealiseerd. De sector vraagt dan ook dat de regering er zo snel mogelijk werk van maakt. De actie van Groen te Kortrijk stelde dit duidelijk in de kijker. Vlaanderen raakt volgebouwd. De beperkte beschikbaarheid van grond is een knelpunt voor de actieve landbouwer en in het bijzondere voor startende land- en tuinbouwers. De prijs van landbouwgrond staat niet in verhouding tot de marktprijzen op voeding. "Verpaarding" en "vertuining" van het Vlaamse platteland zorgen ervoor dat de schaarste en de prijzen voor landbouwgrond verder stijgen. Groen wil dan ook inzetten op verschillende pistes om de toegang tot grond voor de actieve landbouwer te faciliteren en het huidige vruchtbare landbouwgronden maximaal te beschermen.

Er zijn verschillende redenen waarom men GGO's (genetisch gemodificeerde organismen) zou moeten omarmen. Gaande van het is een spitstechnologie die dus wel goed moet zijn, over het is een technologie waar Vlaanderen de grondvesten van gelegd heeft (Marc Van Montagu) tot dit is de oplossing voor de voedselvoorziening in de wereld. Nochtans kreeg het standpunt van Groen bijval. GGO's zijn niet de goede oplossing voor de ecologische en socio-economische crisis waarin de huidige Europese en mondiale landbouw zich bevindt. GGO's versterken de macht van agrochemische concerns in de landbouwproductie en bedreigen hierdoor de agro-biodiversiteit en de soevereiniteit van de boeren terwijl de milieu- en gezondheidseffecten op lange termijn onvoldoende duidelijk zijn. Daarentegen is agrobiodiversiteit onmisbaar voor een veerkrachtige landbouw die zich kan aanpassen aan een veranderend klimaat. Ze draagt bij aan een divers en afwisselend landschap en het in stand houden van natuur. Ook staat het voorzorgsprincipe centraal. Er dient nog verder onderzoek te gebeuren om na te gaan wat de invloed van deze technologie op milieu en gezondheid is.

Vandaag is de Europese landbouw en het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) dat voor bijna 100% instaat voor de landbouwbeleidsmiddelen nog sterk op productie gericht. Er wordt veel geproduceerd door veelal grote spelers. Momenteel ontvangen 20 % van de Europese industriële landbouwbedrijven 80 % van de subsidies. Kleinere telers zitten gevangen in een agro-industrieel systeem waarbij ze produceren aan heel kleine marges en afhankelijk zijn van sterk geconcentreerde, industriële afnemers. Bijgevolg wordt ook onze Vlaamse landbouw gekenmerkt door die doorgedreven industrialisering. In feite worden door dit subsidiebeleid vooral de distributiesector ondersteund. Deze kan voedingsmiddelen tegen goedkope prijzen aankopen. De landbouwer een eerlijke prijs geven voor zijn product komt hier niet ter sprake.