Samenliving

06 Oktober 2018

Samenliving

Voor Groen zijn ontmoeting en samenleven één van de belangrijke pijlers in de maatschappij. Hoe meer mensen elkaar ontmoeten en in gesprek gaan, hoe minder weerstand er is. Je hoeft het dan zelfs niet eens te zijn met elkaar. Met de ‘Samenliving’-actie willen we onbekenden met elkaar in contact brengen. Ze naar elkaar laten luisteren, mekaar leren begrijpen, mekaar leren kennen. In Oostkamp stellen we onze ‘Samenliving’ op in Schooldreef. Je komt er een woonkamer tegen in het straatbeeld. De ervaring leert dat wanneer je twee onbekenden tegenover elkaar zet en hen de echte vragen laat stellen (Wat maakt je gelukkig? Waar ben je goed in? Waar heb je een hekel aan? …) dat de meest prachtige en authentieke gesprekken tot stand komen. En dat mensen elkaar ook echt leren kennen en begrijpen. Het is dit soort ontmoetingen die van onze maatschappij terug een ‘samenleving’ moet maken, ook in Oostkamp. Te veel mensen leven in eenzaamheid. De gemeente- en stadsmonitor leert ons dat maar liefst 46 % van de Belgen aangeeft soms eenzaam te zijn. Bij de 20- tot 50-jarigen liggen de cijfers nog een pak hoger dan bij senioren. Een opvallende trend is dat we amper contact hebben met onze buren. Zo’n 60 % van de Vlamingen geeft aan nooit of zelden een praatje te maken met zijn of haar buur. In 2011 was dat nog 55 %. Iedereen kent z’n buur Groen heeft zeven concrete voorstellen klaar die we de komende zes jaar in alle steden en gemeenten willen uitrollen: Investeren in de publieke ruimte: Nieuwe parken en tuinen zijn de ideale plek voor spontane ontmoetingen. Hetzelfde geldt voor volkstuintjes, hangplekken en sportpleintjes. We kiezen resoluut voor het concept van de brede school, die uitgroeit tot de draaischijf van de buurt. Op die manier springen we ook efficiënt om met onze infrastructuur. Van oudercontacten maken we in overleg met de (basis)scholen een echte wijkactiviteit. Daar kunnen organisaties en verenigingen zich voorstellen aan ouders en kinderen. We ondersteunen ontmoetingsinitiatieven op alle niveaus. Met een buurtbudget, krijgt elk idee om van de wijk of de hele gemeente een betere plek te maken, een evenwaardige kans. Mensen kunnen ook nieuwe en originele initiatieven voorstellen. De beste drie realiseren we elk jaar. We willen meer gemengde scholen en jeugdverenigingen en begeleiden de leerkrachten. De klas is de plek bij uitstek om te leren in gesprek te gaan met elkaar. Samen sporten brengt mensen bij elkaar. Buurtsport beschouwt de buurt of de straat als context om sport aan te bieden. In de eerste plaats voor mensen die door omstandigheden niet aan sport kunnen doen, maar dat wel willen. Het verenigingsleven kleurt mee je gemeente of stad. Structurele financiering van verenigingen zorgt ervoor dat ze volop kunnen inzetten op hun werking.