Groen pop-up apero bar in de Molenstraat

15 Augustus 2018

Groen pop-up apero bar in de Molenstraat

Het bestuur heeft te veel aandacht voor de auto vindt Groen Oostkamp. "Laat ik het over het bestuur van de gemiste kansen hebben", stelt gemeenteraadslid Geert Vercruyce zijn betoog: "In plaats van dit hier te heraanleggen met extra parkeerplaatsen met niet- waterdoorlatende stenen, kon men een heel mooi aangenaam pleintje maken waar mensen even konden verpozen of kinderen konden spelen, echt een ontmoetingsplaats. In de Molenwijk woont een mix van oud en jong. Oudere mensen die hun dagelijkse wandeling maken, vinden het aangenaam om even te verpozen op een bankje. Een pleintje geeft de buurt een nieuw elan waar ook initiatieven vanuit de bewoners kunnen worden georganiseerd. Met de kindtoets of seniorentoets is hier duidelijk geen rekening gehouden. Het bestuur denkt enkel aan de auto." Waarom hier nog eens zeven parkeerplaatsen voorzien, terwijl er al zoveel extra zijn gerealiseerd bij de heraanleg van de Volder- en de Maciebergstraat? "Een mooi buurtpleintje zou trouwens perfect aanleunen bij de punten uit de zogenaamde visie 2030 waar de 'straffe' gemeente zo vaak mee uitpakt. Waarom hier nog eens zeven parkeerplaatsen voorzien, terwijl er al zoveel extra zijn gerealiseerd bij de heraanleg van de Volder- en de Maciebergstraat? En bij de creatie van de nieuwe Fabiolawijk zijn ook al extra plaatsen voorzien in de straten, naast het feit dat de meeste huizen een garage en een oprit hebben." "Wij hebben niets tegen de wagen, hoor!, maar men moet de problemen niet zoeken", besluit Geert. "Meer parkeerplaatsen zorgen voor nog meer wagengebruik. En waarom geen 'knip' in het stratentracé maken zodat deze nauwe straatjes niet gebruikt of misbruikt worden voor doorgaand verkeer? Enkel de toegankelijkheid van de bewoners moet prioritair zijn." Carol Cartigny klaagt de verkeersonveiligheid aan: "Heel wat kinderen komen vanuit de Freinetschool met de fiets langs de Olieboomstraat naar de Molenstraat. Als deze parkeerplaatsen ingenomen zijn door auto's of bestelwagens dan zullen jonge fietsers die uit de Olieboomstraat komen, onvoldoende zicht hebben over het kruispunt. Dat maakt dit kruispunt dan weer gevaarlijker voor de zwakkere weggebruiker. Daardoor zullen sommige ouders wellicht minder vaak kiezen om vanuit de nieuwe wijk hun kinderen alleen te laten fietsen naar het centrum. Wat wij uiteraard betreuren." "Dit is helaas weer een stuk grond dat sterk verhard is door stenen. De ondergrond is minder waterdoorlatend. Regenwater zal wegvloeien naar de riool en wordt onvoldoende door het stuk grond met natuurlijke elementen vastgehouden. Een belangrijk element in de klimaatproblematiek".