Oostkamp - 3 snelheidszones, een droom van menigeen weldra werkelijkheid?

18 Maart 2015

Regelmatig vragen bewoners langs drukke verbindingswegen waar 90 km/u toegestaan is om de maximum snelheid terug te  brengen tot 70 km/u. Even dikwijls vangen ze bot. Een jaar geleden haalden de bewoners van de Oedelemstraat nog de Krant van West-Vlaanderen met hun vraag om de snelheid te beperken in het gedeelte tussen het kruispunt met de Lettenburgstraat ? Ravenbosstraat en de Beverhoustraat. Dit verzoek werd afgewimpeld daar ongevallenstatistieken of het algemeen karakter van de weg de gevraagde snelheidsverlaging niet verantwoorden. Nochtans gebeuren hier toch regelmatig ongevallen. Zo was er een Beernemse inwoner die in de onoverzichtelijke bocht drie voorliggers moest inhalen wegens te gehaast en op een bestelwagen knalde die uit de tegenovergestelde richting kwam. In februari van dit jaar nog ging een bestuurder er van de weg af, raakte en boom en kwam tot stilstand in de gracht. Hij moest uit het voertuig bevrijd worden. Lokale ongevallenstatistieken zijn dan ook niet geschikt om risico's in te schatten. West-Vlaanderen scoort heel slecht op het vlak van verkeersdoden. Oorzaak nummer 1 is onaangepaste snelheid. Groen provincieraadslid Herman Lodewyckx deed dan ook vorig jaar een poging om een motie op de agenda van de provincieraad te krijgen die de snelheid op de gewestwegen tot 70 km/u beperkt. Deze motie werd onontvankelijk verklaard door CD&V, sp.a en Open VLD en alzo naar de prullenmand verwezen. Dat onaangepaste snelheid bij de belangrijkste oorzaken van ongevallen hoort is alom bekend. Geen enkele studie spreekt dat tegen. Enkel autofanaten zien de noodzaak er niet van in. Op de meeste gewestwegen in Oost-Vlaanderen geldt nu reeds een snelheidsbeperking van 70 km/u. De traagheid en weerstand waar dit in West-Vlaanderen mee gebeurt tart alle verbeelding. Hopelijk komt er wat van sinds in de beleidsverklaring van de Vlaamse regering (Bourgeois I) opgenomen is dat een maximumsnelheid van 70 km/u op gewestwegen de regel zal worden in plaats van de uitzondering. Een conclusie waar de Staten generaal van de verkeersveiligheid in 2007 al toe kwamen.