Omdat een job geen loterij mag zijn!

29 Maart 2014

Omdat een job geen loterij mag zijn!

Omdat een job geen loterij mag zijn deelt Groen dit weekend in Vlaanderen krasbiljetten uit. Ook de drie Oostkampse kandidaten, Carol Cartigny, Sam Vandenberghe en Luc Debuyst deden op zaterdag 29 maart '14 mee aan de actie. Op de kasbiljetten vind je vier verzuchtingen die elkeen wel eens heeft omtrent zijn job. Wanneer je krast ken je de vier antwoorden die Groen hierop geeft. Ik wil een eerlijk loon: De index blijft behouden, zo stijgt je loon als de prijzen stijgen. We verlagen de belastingen op loon, zodat je netto meer overhoudt. We maken het verschil tussen het loon van een jonge en een oude werknemer kleiner. Ik wil een boeiende job: Iedereen krijgt een aangepaste job aan zijn of haar 'werkvermogen': voor de een is de balans werk-privé belangrijk, voor een ander opleiding, autonomie, promotie of betere begeleiding. CAO's gaan niet meer alleen over lonen, maar ook over de kwaliteit van jobs.

Ik wil tijd voor mijn privéleven: Werknemers die dat wensen kunnen met flexibele werktijden en/of telewerk de combinatiestress verminderen. We versterken systemen als tijdskrediet, zorgkrediet of ouderschapsverlof. We maken de overstap van voltijds naar deeltijds (en omgekeerd) eenvoudiger.

Ik wil een (andere) job: We verlagen de belastingen op arbeid en investeren in de sectoren van de toekomst, wat tot meer jobs leidt. Aan jongeren garanderen we dat ze 4 maanden na afstuderen in een job, opleiding of stage zitten. Bedrijven moeten 1 stageplaats per 50 werknemers aanbieden.