Nieuwe verkavelingen: een gemiste kans

01 Oktober 2013

Nieuwe verkavelingen: een gemiste kans

De gemeenteraad keurde de verkavelings-vergunning voor een deel van het gebied ten oosten van de Fabiolalaan goed. Ondanks onze twijfel of het daar ooit droog genoeg zal zijn, kan dit gebied bebouwd worden. Het zal waarschijnlijk een verkaveling worden, uitgewerkt op basis van ideeën van tientallen jaren terug. Opnieuw heeft men het nagelaten om er een meer ecologisch kader aan te geven. Waarom nam het bestuur in de vergunning geen voorwaarden op voor wijkverwarming, voor een eigen micro-warmtekrachtkoppelingscentrale, waardoor de nieuwe wijk klimaatneutraal wordt? Opnieuw is een plan ontworpen vanuit het perspectief van koning auto. Waarom kiest men er niet voor om de wijk autoluw of zelfs autovrij te maken? Er bestaan prachtige voorbeelden van wijken waar men randparkings, fietsdoorsteken en wandelwegen heeft en waar de auto's uit de wijk worden gebannen. Dit zijn wijken waar de bewoner, de fietser, de voetganger centraal staan. Waar kinderen nog effectief veilig samenspelen, ontmoeten ook ouders elkaar en heerst er een groter gevoel van samenhorigheid! Door de vele verkavelingen te stimuleren hoopt het bestuur op meer inwoners en meer inkomsten. Maar biedt ze ook een antwoord op de stijgende vraag naar kinderopvang, scholen of ontspanningsmogelijkheden? Meer inwoners in Oostkamp betekent meer voorzieningen. Is het bestuur er klaar voor om de ouder wordende bevolking in de bestaande wijken op te vangen? Waarom wordt er nog steeds niet in wijkcentra voorzien?

Opnieuw een plan ontworpen vanuit het perspectief van koning auto.

We zien in het centrum van Oostkamp een explosie van appartementen. Steeds minder jonge mensen kunnen er genieten van de faciliteiten die het wonen in een centrum hen biedt. Maar schijn bedriegt. Oostkamp is niet klaar om dit te dragen. Het aantal bussen naar Brugge stijgt niet, de verkeersdrukte in Oostkamp neemt toe.

Ondanks de inspanningen die het bestuur doet om ons te laten geloven dat het verkeer veiliger verloopt dan vroeger, blijft de situatie dramatisch. Elke dag houd ik mijn hart vast als mijn fietsende dochter als levende verkeersremmer moet dienen. Groen Oostkamp blijft resoluut kiezen voor een lussensysteem. Dit had al lang ingevoerd kunnen zijn. En in plaats van de lichten uit te schakelen, moet er dringend een oplossing komen voor het vele verkeer dat nu nog altijd door het centrum rijdt, terwijl ze er niets te zoeken hebben. Deze situatie moet dringend aangepakt worden. Na jarenlang experimenteren moet hier een definitieve, veilige oplossing komen. Een vlotte doorgang voor auto's is niet hetzelfde als een veilige omgeving voor de zwakke weggebruiker.

Geert Vercruyce

Verschenen in Groenkamp - najaar 2013