Meer plaats voor de zwakke weggebruiker in Ruddervoorde

24 September 2014

Meer plaats voor de zwakke weggebruiker in Ruddervoorde

We hebben jaren gestreefd naar een veiliger en fiets-vriendelijker centrum en nu zijn er al kleine stappen gezet. De lichten zorgen ervoor dat zwakke weggebruikers weer overzicht krijgen op de verkeerssituatie in het centrum. De rest van de gemeente mag niet achter blijven. Groen Oostkamp stelt zich soms vragen bij de prioriteiten van ons huidig bestuur. Iedereen weet dat er bespaard moet worden en dat het bestuur "belangrijke" beslissingen moet nemen. En toch... is het bestuur er niet voor iedereen? Is het zijn taak niet om een antwoord te formuleren op de vragen en Verzuchtingen die al jaren leven onder de bevolking? Neem nu de laatste aanpassing van het verkeersreglement voor het centrum van Ruddervoorde. Het nieuwe reglement vormt de lengtebeperking van voertuigen om naar een beperking van tonnage.

Ons voorstel is eenvoudig maar duidelijk: beperk de breedte van het verkeer in Ruddervoorde centrum!

Natuurlijk met enkele belangrijke uitzonderingen: landbouwvoertuigen, openbaar vervoer en lokaal verkeer. Iedereen die Ruddervoorde kent, weet dat deze aanpassing opnieuw een lege doos zal zijn...

Het groot aantal landbouwtractoren dat bij grondwerken gebruikt wordt en het centrum van Ruddervoorde doorkruist, valt onmiddellijk op. Het gaat hier om een oneigenlijk gebruik van de landbouwvoertuigen. Dit biedt de gebruiker, de aannemer dus, verschillende voordelen: rode diesel tanken (zonder accijnzen), geen technische controle (vrachtwagens twee maal per jaar) en een rijbewijs categorie G is noodzakelijk. De vereisten voor dit rijbewijs verschillen zeer sterk van deze voor categorie C. Sinds mei 2013 heeft de wetgever op dit oneigenlijk gebruik ingespeeld door voor de tractoren van landbouwers een specifieke rode nummerplaat te voorzien. De nummerplaten van bijv. aannemers behouden dan de gewone witte kleur.

Tijdens de gemeenteraad hebben we vanuit Groen een aanpassing gevraagd, een beperking, niet van lengte, niet van tonnage, maar van breedte. Het probleem is eigenlijk dat de straat daar zeer smal is, dat er bijna geen ruimte is voor voetgangers en fietsers. Ons voorstel is eenvoudig maar duidelijk: beperk de breedte van het verkeer in Ruddervoorde centrum! Ieder voertuig dat te breed is om er veilig door te rijden kan en mag daar niet passeren, zonder uitzonderingen, dus ook niet voor landbouwvoertuigen! De lokale landbouwers kennen de omweg van 2 km wel. Geef het centrum terug aan zijn inwoners! Geef Ruddervoorde terug aan de fietsers en de voetgangers!

Geert Vercruyce

Verschenen in Groenkamp - najaar 2014