Leuk dat je fietst!

09 November 2013

Al  jaren vraagt Groen dat er iets gebeurt aan de verkeersveiligheid in het centrum van Oostkamp. Het is er nog steeds niet veilig genoeg. Ondanks wat het bestuur ook beweert, men blijft de auto centraal stellen. Het is er voor de fietser er niet veiliger op geworden.... Groen Oostkamp kiest voor de  positieve weg, groen Oostkamp wil dat het centrum terug wordt gegeven aan de trage weggebruiker. Het centrum hoort toe aan de fietsers en de voetgangers, niet aan de auto's. De oplossing is ondertussen ook voor iedereen bekent, een goed uitgewerkt lussensysteem, waardoor de mensen die niet in het centrum hoeven te zijn er ook niet meerkomen. Geen zinloos doorgaand verkeer door het centrum. We begrijpen dan eigenlijk ook niet waarom dit er op vandaag nog steeds niet is. Waarom dooft het bestuur ondertussen wel al de verkeerslichten? Waarom creëert  het bestuur bizarre en onveilige situaties  aan de verschillende kruispunten. Waarom legt men de focus op de vlotte doorstroming en niet op de veiligheid.... We roepen dan ook alle mensen op om het centrum terug  op te eisen. Laat ons allen terug fietsen en onze plaats op eisen. We willen met deze actie dan ook alle fietsers een hart onder de riem steken en hun belonen voor de moed en durf.