Groen Oostkamp – een hernieuwd bestuur met twee kandidaten naar de verkiezingen 2019

24 Maart 2019

Groen Oostkamp – een hernieuwd bestuur met twee kandidaten naar de verkiezingen 2019

Groen Oostkamp steunt met een vernieuwd bestuur zijn twee kandidaten, de beide gemeenteraadsleden, gedurende de verkiezingscampagne 2019. Na de naam Carol Cartigny, die reeds gevallen op 26 januari 2019 tijdens de poll te Roeselare, duikt nu ook haar Groen collega Valentien Goethals op de lijsten voor de verkiezingen 2019 op. Na elke gemeenteraadsverkiezing hernieuwen de lokale Groen groepen hun bestuur, zo ook Groen Oostkamp. Het huidige bestuur, samengesteld in de aanloop van de verkiezingen 2012 wordt flink uitgebreid. Het ledenaantal is sinds dan ook verdubbeld, zoals het aantal gemeenteraadsleden trouwens. Dit uitgebreide bestuur laat Groen Oostkamp toe nog sterker aanwezig te zijn op het politieke toneel. Naast een hernieuwd bestuur stelt Groen Oostkamp ook zijn lokale kandidaten voor de komende verkiezingen van 26 mei 2019 voor aan leden en sympathisanten. Groen gemeenteraadslid Carol Cartigny heeft post gevat op de 2de opvolgersplaats van de Vlaamse lijst, Valentien Goethals is kandidaat voor de kamer op de 14de plaats. Twee sterke vrouwen met een eigen kijk op de wereld. Carol Cartigny vertelt: “Als moeder, mantelzorger, geëngageerde ouder op school en vroeger therapeut voor kinderen met ontwikkelingsproblemen ken ik heel wat facetten van het leven waar een overheid beslissingen over neemt. Laten we bewuste keuzes maken! Investeren in degelijk openbaar vervoer, open ruimte beschermen met een betonstop, eerlijke kansen creëren voor wie in armoede leeft, wachtlijsten aanpakken, zorgen voor wie in de zorg werkt ...” Zij wil dan ook een bondgenoot zijn van de kiezer die zijn stem wil laten horen voor een menselijker, eerlijker en gezonder Vlaanderen. Valentien Goethals heeft een ander invalshoek: “10 jaar werken in ontwikkelingssamenwerking in binnen- en buitenland deden mijn kijk op de wereld verruimen. Als wereldburger ben ik me bewust van de mondiale uitdagingen en de wereldwijde onderlinge afhankelijkheid. Alles is verbonden met mekaar. Duurzame ontwikkeling, genoeg voor iedereen en voor altijd, moet de lijm zijn tussen de verschillende beleidsdomeinen. Door het werken met vrijwilligers voel ik vanuit alle kanten van de samenleving een bijdrage tot een warmere samenleving, hier in België, maar ook overal in de wereld.”  Valentien wil zich dan ook inzetten voor een rechtvaardiger buitenland- en ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.