Kwaliteitsvol, betaalbaar wonen voor iedereen

31 Maart 2015

Kwaliteitsvol, betaalbaar wonen voor iedereen

Een betaalbare woning vinden is voor velen een erg moeilijke klus. Vaak is het niet evident om een woning te kopen. Door het beperkte aanbod en de lange wachtperiodes voor een sociale huurwoning ben je al snel aangewezen op de dure private huurmarkt. De lagere inkomens worden hierdoor het zwaarst getroffen. In Oostkamp was de wachttijd op een sociale woning in 2013 gemiddeld 1.247 dagen, dat is 3,5 jaar (bron: Het Nieuwsblad). Voor Groen is het niet logisch dat mensen eerst meer dan 3 jaar moeten sukkelen op de dure private huurmarkt vooraleer ze geholpen worden in hun woonnoden. Uit het recente Grote Woononderzoek blijkt dat huurders met een laag inkomen vandaag het zwaarst getroffen worden. Het tekort aan sociale woningen zorgt ervoor dat vraag en aanbod in de sociale huisvesting momenteel niet op elkaar afgestemd zijn, wat resulteert in onaanvaardbare wachttijden. Ook in Oostkamp pleiten we voor een blijvende investering om het aantal sociale woningen op te krikken. In 2013 was hier 4,6% sociale woning, terwijl het gemiddelde in ons land rond de 7% schommelt. De Vlaamse doelstellingen voorzien naast sociale huurwoningen ook in de bouw van sociale koopwoningen.

Groen wil dat het systeem van sociale koopwoningen wordt afschaft. Deze schieten doorgaans hun sociaal doel voorbij. Beter wordt voluit gekozen voor sociale huurwoningen en voor het systeem van Community Land Trusts (CLT's). Hierbij wordt de grond eigendom van een maatschappij en enkel de woning zelf wordt verkocht. Het niet hoeven aankopen van de grond scheelt een serieuze slok op de borrel. Als de woning doorverkocht wordt, gaat de meerwaarde dan niet naar de verkopers maar blijft die bij de CLT.

Zo gaat de sociale investering die wij als maatschappij doen niet verloren na één generatie.

Sam Vanenberghe

Verschenen in Groenkamp - voorjaar 2015