Groene Pluim provinciefractie West-Vlaanderen in het teken van de zee

04 Februari 2016

?D e provinciefractie koos drie projecten over de zee als kandidaat voor de Groene Pluim:Horizon Educatief v.z.w.

  • Laminaria b.v.b.a.
  • Pintafish

Pintafish is de laureaat Groene Pluim 2015.

Horizon Educatief is een organisatie uit Oostende die mensen wil informeren over de zee . De organisatie creëert voor kinderen een zee aan mogelijkheden om de natuur te ervaren. Horizon Educatief biedt talloze activiteiten aan voor scholen, verenigingen en groepen. Haar vrijwilligers-animatoren zorgen dat kinderen en volwassenen respectvol leren omgaan met de diversiteit zowel van de natuur als van het milieu.

Laminaria is  een Oostends bedrijf dat vernieuwende technieken ontwikkelt om met golfslagenergie elektriciteit op te wekken ook tijdens stormweer. Laminaria streeft ernaar om tegen 2018  een operationeel systeem te kunnen ontwikkelen.  De echte commercialisatie zou dan begin de jaren 2020 kunnen gebeuren.

Pintafish is een project van kleine reders. Ze vissen met kleine schepen op een verantwoorde wijze als reactie op de overbevissing, de schade aan het milieu en de bijvangst. Pintafish gebruikt de duurzaamste kustvissersschepen in samenspraak met het Instituut voor Landbouw en Visserijontwikkeling (ILVO). Ze verkopen pakketten seizoensgebonden vis tegen een zeer scherpe prijs. Pintafish kan zo de vis uit de bijvangst of die anders opgekocht en vernietigt wordt aan de man brengen. Zo krijgt de visser een hogere prijs dan op de veiling. Dat is een duurzame win-win situatie voor zowel de consument als de visser en de natuur.

Groene Pluim

Met deze pluim wil de fractie ondernemingen en verenigingen die zich verdienstelijk maken vanuit een ecologische of sociale invalshoek in de kijker plaatsen. Het zijn dan ook projecten die de toekomst vorm geven. Zij drukken de hoop uit dat, mits de juiste beslissingen van de overheid, de wereld wél leefbaarder en milieu vriendelijker kan gemaakt worden.

Luc Debuyst

Horizon Educatief v.z.w.: http://www.horizon-educatief.be/

Laminaria b.v.b.a.: http://www.laminaria.be/

Pintafish: http://www.voedselteams.be/producenten/pintafish