Groen Oostkamp met sterke kandidaten naar de verkiezingen

18 September 2012

Groen Oostkamp met sterke kandidaten naar de verkiezingen

Groen Oostkamp trekt op 14 oktober met een sterke lijst van 18 kandidaten naar de kiezer. De Groene kandidaten zijn een afspiegeling van de Oostkampse bevolking, zowel qua leeftijd, geslacht  als beroep.  De lijst bestaat uit een mix van verjonging en ervaring. De jongste kandidaat is 19 jaar, de oudste kandidaat is 72 jaar.Huidig gemeenteraadslid 

Geert Vercruyce (40) uit Oostkamp krijgt het volle vertrouwen om de lijst te trekken. Geert Vercruyce: "Gedurende de voorbije zes jaar hebben we vanuit Groen steeds op een positieve manier oppositie gevoerd, met realistische en creatieve voorstellen."

Groen wil duidelijk zichtbaar blijven in de gemeenteraad: nu moeten keuzes gemaakt worden voor de toekomst van Oostkamp. Een stem van Groen is daarin belangrijk.

Na lijsttrekker Geert Vercruyce komt op de tweede plaats Groenvoorzitter en oud-OCMW-raadslid Hilde Naessens (55) uit Moerbrugge. Jonge kracht Sam Vandenberghe (28) staat op de derde plaats. Riet Van De Velde (60) uit Ruddervoorde ondersteunt de lijst vanop de laatste plaats.

Opvallende kandidaten zijn de jonge broers Bert (plaats 5) en Sam (plaats 7) Taveirne uit Ruddervoorde.

Op plaats 4 staat Carol Cartigny. Zes jaar geleden stond ze nog voor Spirit op de lijst, nu gaat ze voluit voor Groen.

Klik hier voor de lijst.

 

De keuzes van Groen voor Oostkamp:

Betaalbaar wonen in een leuke groene buurt, vertoeven in een gezellige gemeente waar we veilig kunnen fietsen en wandelen, leven in een gemeente waar er genoeg voorzieningen zijn voor iedereen en voor allen vlot bereikbaar zijn : van kinderopvang tot dienstencentrum, voor minder mobiele en oudere mensen. De gemeente moet hier nu werk van maken. Groen wil hier nu werk van maken.

Mobiliteit:

Ondertussen ervaart elke inwoner dat  Oostkamp en de verschillende deelgemeenten bezaaid zijn met gevaarlijke verkeerssituaties. Hier moet in de komende jaren dringend werk van gemaakt worden. Door in overleg te gaan met de bewoners moet gezocht worden naar de beste oplossing.

Vanuit Groen pleiten we al meer dan twintig jaar voor de invoering van een lussensysteem in het centrum van Oostkamp. Daardoor zullen enkel de mensen die in het centrum moeten zijn er zijn.

Daardoor zal het voor hen veel bereikbaarder worden en natuurlijk ook veel veiliger. Onze kinderen zullen opnieuw door het centrum kunnen fietsen. De auto mag in het centrum maar mag het centrum niet overheersen. Het centrum is voor de mensen. Dit geldt trouwens voor alle centra: ban het doorgaand verkeer.

Deelgemeenten bereikbaar met bus

Veel inwoners zijn niet alleen voor hun verplaatsingen, maar ook voor hun sociale contacten aangewezen op de bus. Groen wil daarom inzetten op de bereikbaarheid van alle deelgemeenten met De Lijn.

Groen kiest voor betere woningen 

Lijsttrekker Geert Vercruyce: "Kwaliteitsvol wonen is voor ons een prioriteit: Wonen in Oostkamp moet voor iedereen betaalbaar blijven in kwalitatieve en energiezuinige woningen." Op dit moment maken sociale huurwoningen slechts 3,8% van de totale woningmarkt in Oostkamp uit, terwijl het gemiddelde in België op 7% ligt. Een inhaal-beweging is dus nodig. Door een degelijk aanbod van goedkopere woningen zal de reguliere koop- en huurmarkt wat afkoelen en worden woningen minder snel duurder. Groen stelt resoluut de ambitie op 10% sociale huurwoningen om aan de nood van de bevolking te voldoen.

Financiën:

Oostkamp voert een gezond financieel beleid met een evenwicht tussen duurzame investeringen en besparingen. Energiebesparende investeringen verdienen zichzelf bijvoorbeeld terug. 

 

Oostkamp drukt de energiefactuur van de Oostkampenaar door slimme premies in te voeren voor energiebesparende investeringen en premies voor het derde betalersysteem voor wie het financieel moeilijk heeft.  De gemeente geeft het voorbeeld door het energieverbruik in haar gebouwen te drukken.