Groen Oostkamp met drie kandidaten naar de verkiezingen: Carol, Sam & Luc

26 Februari 2014

Groen Oostkamp met drie kandidaten naar de verkiezingen: Carol, Sam & Luc

Groen bouwt naast de ecologische ook de sociale poot uit in zijn verkiezingsprogramma. In de West-Vlaamse kieskring is de sociale sector dan ook prominent aanwezig op de lijst, zonder daarom afbreuk te doen aan de verscheidenheid. Groen Oostkamp draagt zijn steentje bij met drie kandidaten. (38), geboren en getogen in Oostkamp, werkt als logopediste in een centrum voor ambulante revalidatie. Carol is 4de opvolger voor de kamer en heeft zich een tweetal jaar geleden actief geëngageerd in Groen Oostkamp. "Groen heeft het ecologische gedachtengoed reeds in heel wat domeinen laten doordringen" zegt ze. "Toch moet er in het domein van de mobiliteit nog heel wat gedaan worden. Een auto lijkt soms een persoonlijke rolstoel voor korte afstanden. Mobiliteit moet dringend op het juiste spoor gezet worden, letterlijk en figuurlijk. Ook aan ons consumptiemodel moet gesleuteld worden: verpakking beperken, afval recycleren, kringloop stimuleren, duurzaam beleid rond elektrische toestellen zijn maar een greep uit een reeks maatregelen. Ook op politiek vlak maakt Groen duidelijke keuzes. Het beperken van de zogenaamde cumul en het uitoefenen van een mandaat over de volledige termijn zijn hier kenmerkend." Het koppelen van ecologie aan het sociaaleconomische maakt van Groen een unieke en brede partij.Carol Cartigny

Sam Vandenberghe (30) staat op de 14de plaats voor het Vlaams Parlement. Net voor de 2e keer vader geworden is hij vooral bezorgd over de wachtlijsten voor crèches. "Groen is een partij die bekommerd is om jonge ouders. Denken we maar aan de steeds moeilijkere combinatie arbeid, gezin en vrije tijd, of het tekort aan kinderopvang" Meer en betere jobs voor jongeren is nog zo'n onderwerp waar haast mee gemoeid is. Kwaliteit en duurzaamheid moeten centraal staan bij jobcreatie. Jongeren hebben recht op goede werkomstandigheden, een voldoende loon en goede bescherming van arbeidsrechten, kortom een volwaardige en kwaliteitsvolle job. Werken moet dan ook minder belast worden, vervuiling meer. Tenslotte moeten onze energiebehoeften dringend duurzaam ingevuld worden. Dit zal energie op termijn betaalbaar houden. Sam is voltijds medewerker bij Groen en deze materies zijn dan ook zijn dagelijkse bezigheid.

Luc Debuyst (57) is op rust gesteld kolonel en na nogal wat omzwervingen in West-Vlaanderen "gestrand". Hij is 7de opvolger voor het Vlaams Parlement. Zijn uitgangspunt is dat we rekening moeten houden met de grenzen van onze planeet. Het in evenwicht houden van alle systemen, waaronder het fragiele ecosysteem, is dus van essentieel belang. Dit kan enkel door duurzaam tewerk te gaan in alle facetten van ons handelen. Een begrensd systeem legt inderdaad grenzen aan onbeperkte groei. Luc heeft zich na een goed gevulde loopbaan ingezet voor Groen.

Groen Oostkamp heeft enorm veel vertrouwen in de kopmannen van Groen: "Bart Staes (Europa), Bart Caron (Vlaanderen) en Wouter De Vriendt (Federaal) zijn allen topparlementairen waarbij veel collega's verbleken. Voor hen zetten we ons graag ten volle in."

Groen is de enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is. Samen kunnen we het beter doen.