Geen stembureau in de Oostkampse woonzorgcentra op 25 mei

12 Mei 2014

De persoonlijke deelname van alle stemgerechtigden aan verkiezingen is één van de hoekstenen van de democratie. Ouderen worden steeds talrijker en het aantal bewoners van woonzorgcentra gaat in stijgende lijn. Steeds meer steden en gemeenten richten daarom stembureaus in woonzorg- of dienstencentra in. Voorbeelden in Gent en Antwerpen tonen aan dat hier werkelijk ingegaan wordt op een concrete vraag vanwege de ouderen. Verkiezing na verkiezing stijgt het aantal ouderen die hun stem uitbrengen in een stembureau ingericht in een woonzorgcentrum of dienstencentrum. Deze kiesbureaus staan trouwens ook open voor de wijkbewoners. Dit stijgend succes zette Mieke Vogels er op 26 november 2013 toe aan om een vraag te richten in de commissie binnenlandse zaken en administratieve aangelegenheden van de senaat tot Minister Joëlle Milquet. In haar antwoord toonde minister Milquet zich bereid om in een omzendbrief aanbevelingen op te nemen om zoveel mogelijk stembureaus in te richten in woonzorgcentra of lokale dienstencentra. Groen gemeenteraadslid Geert Vercruyce diende dan ook op de gemeenteraad van 19 december 2013 een voorstel in om stemmen in de Oostkampse woonzorgcentra mogelijk te maken. Na onderzoek werd door de gemeente spijtig genoeg niet ingegaan op dit voorstel.