Een wereldburger in Oostkamp

01 Februari 2019

Een wereldburger in Oostkamp

Oostkamp, vrijdag 1 februari 2019 Groen Oostkamp staat op de drempel van een nieuwe legislatuur. We kijken de toekomst positief tegemoet. Gedurende twaalf jaar was Geert Vercruyce het enige Groen gemeenteraadslid. Nu lossen Carol Cartigny en Valentien Goethals Geert af. Carol en Valentien zien zich als verkozenen vertegenwoordigers in de gemeenteraad van burgers en van Groenen. Tijdens de campagne hadden ze talrijke en interessante contacten. Sommigen wilden mee op de lijst staan, anderen zijn actief bezig met groene thema’s. Zij willen de banden die met Groen Oostkamp ontstonden verder aanhalen, als inspiratiebron voor nieuwe ideeën. Maar niet enkel met deze sympathisanten, ook met de andere Oostkampenaren, zowel zij die actief betrokken zijn bij het middenveld als de stille Oostkampenaar. Daarom willen ze ook daadwerkelijk op pad gaan om hun raadswerk uit te bouwen, om te voelen wat er leeft. Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals (SDG’s) worden heel vaak gebruikt in de beleidskeuzes van onze gemeente. Zo wil Oostkamp uitgroeien tot een duurzame gemeente tegen 2030. We denken dat de gemeente hierin straffer kan handelen. We zullen kritisch alle agendapunten toetsen aan deze doelstellingen. Daarnaast zullen we ook deze duurzame doelstellingen gebruiken in onze voorstellen. Hoofd, hart en handen als kapstok voor de kritische toets Gebruik je hoofd! Kritisch denken en het leggen van feitelijke verbanden is cruciaal voor het raadswerk. Alleen vanuit een open en onderzoekende houding kan je afstand nemen van eigen vooroordelen en opvattingen, en kan je lokale uitdagingen kaderen binnen een mondiaal perspectief. Laat je hart spreken! Het tonen van respect, empathie en verantwoordelijkheidszin in dit werk is superbelangrijk. We moeten op een respectvolle en solidaire manier in dialoog te gaan met elkaar over de uitdagingen van deze wereld. Gebruik je handen! Als raadslid moeten we  ook dingen doen. Als individu, maar ook als groep, kun je je op verschillende manieren engageren voor een meer rechtvaardige wereld. Geert Vercruyce neemt geen afscheid van de Oostkampse politiek Een bedanking aan het adres van Geert Vercruyce is hier natuurlijk ook op zijn plaats. Twaalf jaar was hij de Groene rots in de branding. “Na het verkiezingsdebacle van 2003 kregen we van ons toenmalig gemeenteraadslid een seintje dat ene Geert Vercruyce sterk geïnteresseerd was en zich met ons wou engageren” vertelt Hilde. “Wat hadden we hem toentertijd te bieden” gaat ze verder. Nochtans bleef Geert volharden, waarschijnlijk één van zijn sterkste karaktertrekken: volharding. Maandelijks kwam hij met een nieuw idee naar voor, dat werden er dus meer dan honderd in totaal. Ook schoof hij steeds de partij naar voor, niet zichzelf. Geert Vercruyce neemt echter geen afscheid van de lokale politiek. Zo zetelt hij voor Groen Oostkamp in het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) en is hij lid van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf oostkamp (AGB-O).   Hilde Naessens, voorzitter Carol Cartigny, gemeenteraadslid Valentien Goethals, gemeenteraadslid