Drie jaar bestuur, een tussenstand

08 Januari 2016

Drie jaar bestuur, een tussenstand

Als ik op de voorbije 3 jaar terugkijk, dan merk ik dat Oostkamp aan het verpoppen is tot een kleine stad met nog weinig 'ziel'. Zeker het centrum is alle, maar dan ook alle, charme aan het verliezen. Het is niet omdat je een nieuwe linde op het gemeenteplein plant, dat je kernversterkend aan het werken bent. De zwakke weggebruiker wordt uit het steeds drukkere verkeer totaal verbannen. Dit is het gevolg van een zeer zwak beleid op het vlak van mobiliteit en woonfunctie in de kern. Steeds vaker staan er files van Nieuwenhove tot in het centrum, of van de Rampe richting centrum! Het experiment met de lichten in het centrum Oostkamp, eerst uit dan weer aan: wat wordt het nu? Er is niets veranderd. Er wordt nog altijd te veel met de auto gereden in het centrum en er worden geen maatregelen genomen om het verkeer te ontmoedigen. Hetzelfde verhaal in de Sint Elooistraat, het duurde zeer lang voor er iets gebeurde en men koos nog altijd niet voor de meest eenvoudige, duidelijke oplossing! Zorg ervoor dat er geen breed, zwaar vervoer door de kern meer kan? en de fietsers en voetgangers de plaats krijgen die ze verdienen! Mensen ergeren zich blauw - en ik merk dat de voorbije weken mensen daar spontaan over beginnen- aan de megalomanie van het bestuur om steeds opnieuw appartementsgebouwen te plaatsen, zielloos en zonder visie! Bij het bouwen van appartementsblokken wordt zeer beperkt ruimte voorzien voor de fietsenstalling, kiest men nog steeds voor auto's. Intussen zoeken jonge lokale mensen vruchteloos naar een betaalbare woning! Maar het bestuur verkoopt liever zijn ziel aan de grote bouwpromotoren. De bouwputten die het centrum rijk is, zijn synoniem voor het gebrek aan inspiratie op dit vlak! Met dit beleid is het duidelijk dat de meerderheid enkel oog heeft voor de er financieel warmpjes inzittende inwoner!

Heel wat verkavelingen gebeuren op woonuitbreidingsgebieden. Dit is ten eerste verlies van open ruimte. Men moet zich eens de vraag stellen of die verkavelingen wel nodig zijn. Bij het opstellen van het oude ruimtelijke ordeningsplan werden de woonuitbreidingsgebieden ruim genomen. Oude fouten moet men durven herstellen. Men past bovendien het oude concept van urbanisatie toe: op 500 à 600m² plaatst men een huis voorzien van garages voor twee wagens, de auto krijgt steeds vlak voor de deur een plaats.

Waarom heeft het vier jaar geduurd eer Oostkamp het burgemeestersconvenant heeft ondertekend? In Limburg waren ze ons met een paar jaar voor. Het ondertekenen van het klimaatakkoord te Parijs zal leiden tot radicale hervormingen. Ook in Oostkamp moeten op relatief korte termijn doortastende maatregelen genomen worden waarvan we hopen dat we niet moeten wachten op een volgende legislatuur. Op vandaag zien we enkele symbolische daden maar geen echt gemeende inspanningen, geen duidelijke keuzes.

Vanuit Groen hebben we ons consequent verzet tegen het opofferen van onze beperkte open ruimte (vb. BPA Rodenbach). Het uitblijven van een uitgewerkt doorstromingsplan, met eenrichtingsverkeer in het centrum van Oostkamp en een duidelijke plaats voor zwakke weggebruikers hebben we ook steeds aangekaart en met positieve acties in het nieuws proberen te brengen.

Tot slot over de stoelendans binnen de meerderheid. Het is een duidelijk voorbeeld waarover het binnen het bestuur gaat. Postjes en persoonlijke titels in plaats van de meest capabele persoon op de juiste post. Het is duidelijk dat men binnen de meerderheid meer rekening houdt met hun interne spanningen dan met de juiste man op de juiste plaats. Ik stel mij de vraag of dit de beste manier is om "hun visie op de toekomst voor alle Oostkampse inwoners" te realiseren.

Geert Vercruyce