Brug van Steenbrugge: oplossing ligt voor de hand

26 April 2011

Brug van Steenbrugge: oplossing ligt voor de hand

De N50 is als verbindingsweg van Brugge naar Oostkamp een van de belangrijkste secundaire wegen binnen het stedelijk gebied Brugge. Het drukste stuk, de Baron Ruzettelaan te Brugge, krijgt dagelijks tot 19.000 voertuigen te verwerken. Daarnaast is de weg ook belangrijk voor fietsers en openbaar vervoer. De afgelopen jaren zijn op deze weg zelfs opvallende inspanningen gedaan om de doorstroming van het openbaar vervoer te versterken, met een objectief merkbare verbetering van de commerciële snelheid tot gevolg. De N50 wordt ter hoogte van de wijk Steenbrugge echter doorsneden door het kanaal Gent?Brugge. De bijzonder slecht gelegen en verouderde groene draaibrug zorgt daar dagelijks voor verkeershinder en frustratie. Vandaag al is er een verbod voor zwaar vervoer. Straks is ze ? nog maar eens ? meer dan een maand lang half onbruikbaar wegens onverwachte herstellingen. De vele weggebruikers die hier dagelijks passeren vragen zich al jaren terecht af wanneer deze hinderpaal een structurele oplossing zal krijgen. Het dossier van de brug te Steenbrugge sleept al heel lang aan. Parlementaire vragen worden steevast afgeweerd met overwegingen en conceptstudies. In 2002 werd het officiële standpunt bijna literair verwoord: "Indien omtrent een bepaald concept een consensus kan worden bereikt, meer in het bijzonder omtrent het type brug en de gewenste verkeersafwikkeling over de brug, kan de bouw van de brug zelf naargelang de budgettaire mogelijkheden gepland worden in de daaropvolgende periode." Een zin met twee keer het woord "kan", eenmaal "indien" en als kers op de taart een "naargelang".

Acht jaar later, in september 2010 meldde minister Crevits dat de "herbouw van de Steenbruggebrug is opgenomen in de indicatieve meerjarenplanning". Daarnaast gaf de minister de indruk dat in dit dossier zelfs een afweging gebeurt. Een "lage beweegbare brug" behoort daarbij tot de mogelijkheden, naast een vaste of halfhoge beweegbare variant. Een keuze was wel nog steeds niet gemaakt.

Met de naderende onderbreking van de brug, stelde Groen!-volksvertegenwoordiger Bart Caron nogmaals een parlementaire vraag over dit onderwerp. Het antwoord blijkt onthutsend mager.

1. "De vervanging van de brug te Steenbrugge is in de huidige, door Waterwegen en Zeekanaal NV gehanteerde indicatieve meerjarenplanning, voorzien na 2014." Voor de goede verstaander: dit is dus niet meer in de huidige legislatuur.

2. "Een definitieve keuze over het type brug is op heden nog niet gemaakt, dit in afwachting van de verdere besluitvorming betreffende de rol die het kanaal Gent-Brugge dient te vervullen."

Hét argument om vandaag niets te moeten doen: de minister wacht op de beslissing over de verbreding van het Schipdonkkanaal. In dat geval zou een groot deel van de binnenvaart niet langer via het kanaal Gent-Brugge passeren en kan een nieuwe draaibrug volstaan.

Wie de discussie rond het Schipdonkkanaal volgt en het beperkte politieke draagvlak kent, weet dat er dan nog vele jaren op een oplossing kan gewacht worden. De verbreding van het Schipdonkkanaal vergt trouwens een gigantische investering die vandaag nog nergens voorzien is.

Wie dagelijks de brug van Steenbrugge moet passeren, heeft geen boodschap aan Seine-Schelde-West. De hinder is vooral piekgebonden, maar daarom niet minder reëel. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron: "Groen! verbaast zich over zoveel politiek geduld en berusting. De knelpunten aan de brug zijn duidelijk. De oplossing is dat eveneens. Een nieuwe brug is dringend nodig. Gedaan met de hinder van passerende scheepvaart voor het autoverkeer, de bussen en de fietsers. Een vaste brug of een halfhoge, beweegbare variant zijn hier de enige opties."

Guido Maertens, gemeenteraadslid Groen! Brugge, vult aan: "De bouw van een halfhoge, beweegbare brug is een realistische oplossing. Kijk naar de Boudewijnbrug aan de Komvest. Het gros van de huidige binnenscheepvaart en alle recreanten kunnen daar probleemloos onder door. Voor fietsers zijn de hellingen van zo'n brug vlotter haalbaar. Voor hoger geladen binnenvaart kan op rustige momenten het brugdek geopend worden."

Ook Groen! Oostkamp roept minister en streekgenote Hilde Crevits op om ook ten aanzien van de waterwegen oog te hebben voor de belangen van haar eigen regio. Geert Vercruyce: "De brug van Steenbrugge staat een vlotte afwikkeling van de mobiliteit in het zuiden van Brugge in de weg. Een halfhoge brug kan hier veel problemen oplossen. Het ontwerp zelf kost minstens twee jaar. Er moet dus dringend werk van gemaakt worden, wil men dit in 2014 realiseren. De minister moet hier haar verantwoordelijkheid opnemen. Act now!"

Guido Maertens, gemeenteraadslid Brugge Geert Vercruyce, gemeenteraadslid Oostkamp Bart Caron, Vlaams Volksvertegenwoordiger

Zie ook: reportage Focus tv