Een bomenbeheerplan dringt zich op

21 September 2020

Een bomenbeheerplan dringt zich op

Herhaalde vraag op de gemeenteraad In de gemeenteraad van 17 september 2020 herhaalden we de vraag wat de plannen zijn rond een bomenbeheerplan. Eerder kregen we het antwoord dat dit er niet was maar dat er wel al concrete plannen rond een drevenbeheerplan waren. We verwijzen graag naar duurzaam ontwikkelingsdoel 15 rond leven op het land, maar zeker ook naar het meerjarenplan waar ook aangegeven wordt dat 'open ruimte zo groen en onbebouwd mogelijk gelaten wordt en bomen worden beschermd'. De aanpak van De Valkaart rond bomen is alvast belovend, de vergunning voor het kappen van bv. de rode beuk in Hertsberge helemaal niet. In dat opzicht vragen we om dringend werk te maken van een bomenbeheerplan. Dat biedt naar onze mening een duidelijk kader in functie van die beleidsdoelstelling. We geven alvast het voorbeeld van Harelbeke en Damme waar men de voordelen van zo'n plan ondervindt. Elke boom wordt geïnventariseerd en krijgt een duidelijk eindbeeld en snoeiplan. Bij vragen rond kappen van bomen kan ook daar naar verwezen worden.   Interesse in steun van de provincie? We vernamen via ons provincieraadslid dat er een dossier loopt rond ondersteuning bij het opmaken van bomenbeheerplannen voor gemeenten vanuit de provincie. We vroegen dan ook of Oostkamp een van de gemeenten is waar dit afgetoetst werd. Het antwoord was positief, de interesse daarvoor is aangegeven.   Hoe staat het nu? Verder stelt het bestuur dat men al werk maakt van beheerplannen voor bossen en parken in samenwerking met andere organisaties. Bepaalde bomen worden nu stap voor stap geïnventariseerd. Ook werkt men meer en meer met gecertificeerde boomverzorgers. De steun van de provincie zou zeer welkom zijn om over te gaan naar een gebiedsdekkend plan, wat een duidelijker kader schept voor de bevolking. Groen Oostkamp had de keuze voor een bomenbeheerplan al eerder genomen en kijkt uit naar een Oostkamps bomenbeheerplan.