ACTION 2015: 100 senioren schrijven nieuwjaarsbrief

31 Maart 2015

ACTION 2015: 100 senioren schrijven nieuwjaarsbrief

Op 22 januari lazen 100 senioren in het federale parlement een nieuwjaarsbrief voor. Hierin roepen ze de politici op om hun eisen voor een duurzame wereld voor hun kleinkinderen op de internationale fora met vuur te verdedigen. Ze willen dat België een voortrekkersrol speelt bij de realisatie van de nieuwe duurzame ontwikkelings-doelstellingen. Eind 2015 verstrijkt de termijn voor de realisatie van de voor ontwikkeling, in 2000 door de Verenigde Naties aanvaard en door alle landen goedgekeurd. In de voorbije 15 jaar realiseerden we een aantal doelstellingen. De extreme armoede werd gehalveerd, 90% van de meisjes en jongens gaan naar de lagere school en nog nooit hadden zoveel mensen toegang tot drinkbaar water. Maar de senioren vinden dat men de lat hoger moet leggen. De

acht Millenniumdoelstellingenongelijkheid in de wereld is spectaculair toegenomen, de gevolgen van de klimaatverandering zijn duidelijk zichtbaar geworden en er zijn nog veel meer inspanningen nodig om de economie duurzamer te maken.

2015 wordt een scharnierjaar!

2015 wordt een scharnierjaar! In de loop van dit jaar worden de Millenniumdoelstellingen herzien. Op dit ogenblik buigen alle landen zich over het schrijven van nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen. In september, op de top over duurzame ontwikkeling in New York, moeten de wereldleiders die goedkeuren.

De senioren willen met hun nieuwjaarsbrief onze politici ervan overtuigen welke wereld ze in de toekomst voor hun kleinkinderen en de volgende generaties verlangen. "Laat zien dat je het meent", was de belangrijkste boodschap. Daarom voert de coalitie "Action 2015 De Tijd loopt", een koepel van 25 ngo's, het hele jaar campagne en actie om de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen op de politieke agenda te krijgen en onder de aandacht te brengen bij het brede publiek. Een van de acties waar GroenPlus in het najaar aan deelneemt, is een voet- en fietstocht naar de VN-Klimaattop van december in Parijs. Ook GroenPlus leden van Oostkamp staan achter deze eisen en tekenden de petitie.

Riet Van de Velde

Verschenen in Groenkamp - voorjaar 2015