2de stoelendans bij schepenen Oostkamp

10 Juli 2016

2de stoelendans bij schepenen Oostkamp

Groen Oostkamp neemt akte van de schepenwissels die op 1 juli 2016 werden doorgevoerd. Om de heer Martin Van Hollebeke toe te laten zijn ambt als schepen op te nemen, nam de heer Sebastian Vandeginste ontslag als schepen voor Openbare Werken en Patrimoniumbeheer. Sebastian Vandeginste zal deze functie gedurende 6 maanden hebben uitgeoefend. Groen Oostkamp betreurt deze gang van zaken. Het belangrijke beleidsdomein Openbare Werken zal tijdens deze legislatuur aldus door drie verschillende schepenen worden behartigd. Een periode van 6 maanden lijkt voor Groen een zeer korte termijn om dit domein met voldoende expertise op te volgen. Groen Oostkamp dringt ook aan op een snelle beslissing rond de opvolging van Herman Himpens als OCMW-voorzitter.