Groen Oostkamp plaatst Telramen om verkeer te meten ifv het masterplan.

26 Mei 2021

Groen Oostkamp plaatst Telramen om verkeer te meten ifv het masterplan.

We plaatsen tien Telramen in Oostkamp om op termijn het auto-, fiets- en voetgangersverkeer te meten. De gemeente Oostkamp maakte immers een masterplan op voor het centrum en dat ziet er op het eerste zicht goed uit.  Groen wil echter de vinger aan de pols houden door de impact van beslissingen ook met cijfergegevens te analyseren.  Een blik op het masterplan Futureproof Oostkamp 'op weg naar 2040' Dat het masterplan er is, voortspruitend uit het participatietraject Oostkamp 2030, kunnen we alleen maar toejuichen. Hoogtijd wel, met Groen ijveren we al veel langer voor een meer groen en autoluw centrum waar ook de lokale handel zijn plaats heeft. Het vele autoverkeer op de drukste momenten zorgt voor een weinig aangename sfeer en voelt niet veilig aan voor de fietser. Cafés en eetgelegenheden missen gezellige pleinen om hun terras te zetten en naar groene elementen is het wat zoeken in de straten in ons centrum. Het herstellen van de oude drevenstructuur zal dan ook zorgen voor meer groen en voor aangename linten in ons centrum. Daar zien we stilletjes aan al meer elementen van verschijnen. Het plan is opgebouwd in vier thematische luiken: publieke ruimte, mobiliteit, handelsactiviteit en bebouwde ruimte. Daar worden telkens drie ambities aan gekoppeld. Die twaalf ambities zijn dus een kader voor hoe het centrum zich verder zal ontwikkelen in de toekomst.  Daarbij worden ook vier strategische projecten uitgelicht: de Schooldreef, Campus Sint-Pieters & Boldershof, de GO-site tussen Marechalstraat & Oostcampus en het Sint Pietersplein & zone rond de kerk. Deze worden als hefboom gezien voor een structurele evolutie waar men in overleg met partners stap voor stap aan de slag zal gaan. Op de website van Oostkamp vind je ook de aankondiging.   The proof of the pudding is in the eating Het bestuur noemt het vooruitstrevend, wij hebben iets van: ein-de-lijk.  Heel wat gemeenten zijn ondertussen aan de slag, bv. na een bouwmeesterscan om hun centra te vernieuwen. Het is dus 'in', er komt meer draagvlak voor. Een plan is ook iets 'op papier', het werkelijk uitvoeren dat moeten we uiteraard nog zien. Dat zullen we uiteraard ook stap voor stap opvolgen. Waarom wil Groen met Telramen aan de slag? Een autoluw centrum, daar droomt Groen Oostkamp al lang van. Ook in het participatietraject Oostkamp 2030 kwam dit duidelijk naar voor door burgers. Dat was een vrij participatief traject.  Oostkampenaren kunnen daar nog in verder gaan en zelf via 'burgerwetenschap' mee monitoren wat de impact van een ingreep heeft op het verkeer. Mobiliteit is een zeer belangrijk luik in het masterplan. We willen daarmee vanuit de oppositie op een constructieve manier met meetgegevens onze rol spelen rond mobiliteit. Groen doet een aanzet met tien camera's via het project 'Telraam'. Want een netwerk is belangrijk om ruimer te analyseren. Je kijkt niet enkel naar één straat, je kijkt ook best naar de impact van een ingreep op andere straten. Deze camera's meten beweging en snelheid en tellen zo voetgangers, fietsers, auto's en grotere voertuigen bij daglicht. Er zijn géén opnames bij deze toestellen, er kunnen dus geen beelden opgevraagd worden. Zij voldoen volledig aan de privacywetgeving. Iedereen kan de metingen bekijken op Telraam.net. Het is dus een transparant systeem. Waarom nu?  We starten met een nulmeting: hoe is de situatie nu, vóór de concrete uitwerking van het masterplan? Per ingreep kunnen we volgen wat de impact is op het verkeer, op straten in die buurt, op het gebruik van vervoersmiddelen. Doordat we dit op langere termijn doen, zullen we ook evolutie zien volgens het seizoen, school- of vakantieperiode en bij werken. Door met tien telramen te starten leren we er op een behapbare manier ook mee werken en analyseren. Maar we kijken uit naar meer! Breder netwerk! We zien het als een aanzet en hopen dat burgers hier ook graten in zien door zelf een Telraam te plaatsen. Maar ook in de deelgemeenten ziet Groen Oostkamp een belangrijke rol voor Telraam. Zo plaatsen we alvast één meetpunt in de Sint-Godelievestraat in Moerbrugge om daar het drukke fiets- en autoverkeer op te volgen.   Kan de gemeente dat niet zelf doen? Ja, dat kan. De groene fractie stelde de vraag aan het gemeentebestuur om met Telraam in zee te gaan. Het bestuur gaf toen aan dat ze niet voor dit systeem kozen maar zelf twee mobiele camera's aankochten. Een gemeente kan nochtans een beroep doen op een dashboard met meer mogelijkheden in een uiteraard betalende formule bij Telraam om verkeersstromen nog breder te analyseren.  Wie weet, merken ze hier toch een meerwaarde om er zelf ook mee aan de slag te gaan... Interesse? Wie geïnteresseerd is in dit systeem vindt alle info op www.telraam.net.   Groen Oostkamp zoekt nog een tweetal plaatsen in het centrum om een Telraam te plaatsen. Mail ons gerust op [email protected].