Valentien neemt afscheid van de gemeenteraad

09 November 2021

Valentien neemt afscheid van de gemeenteraad

Valentien aan het woord Na lang wikken en wegen heb ik besloten om te stoppen als gemeenteraadslid. De combinatie van een jong gezin, engagementen van mijn partner en mijn professionele nieuwe uitdaging (coördinator van programma België van Join For Water) zorgen ervoor dat ik de rekening heb gemaakt.Ik kan mijn politiek engagement niet meer uitvoeren zoals vooropgesteld. Het is altijd jongleren en proberen de borden in de lucht te houden. Het blijkt niet haalbaar. Ik heb geleerd om met verschillende soorten mensen en stijlen om te gaan, actief te luisteren, meningen te respecteren, rede te voeren, ... . Inhoudelijke thema's zoals ruimtelijke ordening en mobiliteit hebben me nog meer geprikkeld! Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en aandacht voor het ruimere, mondiale verhaal waren altijd de drijfveer achter mijn tussenkomsten en vragen. Ik dank jullie van harte voor het vertrouwen. Ik dank Carol voor de waardevolle samenwerking. Ik geef met vertrouwen het mandaat door aan Geert Vercruyce. Achter de schermen blijf ik Geert en Carol ondersteunen. Mijn kritische kijk blijft!  Stokpaardjes van Valentien Als fractie werken we steeds sterk samen. We verdelen dan ook de punten waarover we willen tussenkomen of vragen stellen. Onze eigen interesses spelen daar natuurlijk ook een rol. Rond mobiliteit stelde Valentien verschillende vragen over verkeersveiligheid voor fietsers: veilig verkeer in de schoolomgevingen en het vrijetijdspark, veilige  fietsdoorsteken op verschillende verkeersassen (fietsverbinding langs Waardamme naar Oostkamp en Ruddervoorde!), duidelijke signalisatie en aanpassingen voor fietsers bij werken maar ook overdekte fietsenstallingen stonden op haar vragenlijst.  Ook water in een lokale context interesseert haar. Zo vroeg ze om waterfonteinen te plaatsen bij sportterreinen, volgt ze mee op hoe het hemelwaterplan er zal uit zien en stelde ze een vraag rond zwemmen in open water in de zomer. Vanuit haar vroegere werkervaring heeft ze ook een sterke kennis over mondiaal beleid en de duurzame ontwikkelingsdoelen in gemeentelijk beleid. Met die kennis stelde ze dan ook steeds gerichte vragen over deze thema's.  Zorg voor ons erfgoed draagt ze hoog in het vaandel, niet alleen voor gebouwen maar ook voor de oudere bomen die soms zwaar te verduren krijgen bij infrastructuurwerken, daar vroeg ze om steevast een gecertificeerd boomverzorger in te schakelen bij vergunningen.  Met een brandweerman als partner volgde ze natuurlijk ook de punten rond de hulpverleningszone op. En tijdens de coronacrisis gaf ze vanuit onze goed voorbereide fractie ook creatieve ideeën in de brainstorm rond hoe we mensen toch met elkaar konden verbinden in die moeilijke periode. Ervaren Geert volgt op Geert Vercruyce die, na 2 legislaturen als raadslid, nog steeds actief is al lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en ook de raad van bestuur van het Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB), vervolledigt de Groene fractie. Geert neemt graag het mandaat als raadslid terug op om, via die weg, sociale en ecologische thema's op te volgen en aan te kaarten in Oostkamp. Voorlopig blijft Geert in het Bijzonder Comité zetelen, het bestuur bekijkt intern wie daar zal opvolgen.   Foto Rein De Puysseleyr