Lenteontbijt 2018 - Carol Cartigny aangeduid als lijsttrekker Groen Oostkamp

25 Maart 2018

Lenteontbijt 2018 - Carol Cartigny aangeduid als lijsttrekker Groen Oostkamp

Groen Oostkamp kijkt vol vertrouwen uit naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De voorbije legislatuur had Groen Oostkamp met Geert Vercruyce een gewaardeerd gemeenteraadslid. Geert volgde niet enkel aandachtig de dossiers, hij kwam ook geregeld met constructieve voorstellen. Groen Oostkamp gaat op dit elan verder. Op nationaal niveau heeft Groen de wind in de zeilen en daarom gaat Groen Oostkamp voluit voor twee gemeenteraadsleden. Met Carol Cartigny als vrouwelijke lijsttrekker en Geert Vercruyce op de 2de plaats kozen we voor een sterk en complementair duo. Dankzij de inzet van een sterke ploeg willen we van Oostkamp niet enkel de Strafste gemeente maken, maar ook de Beste! Voor Groen Oostkamp zijn de speerpunten duidelijk. We gaan voor een menselijk, eerlijk en gezond beleid. #Menselijker: Groen Oostkamp zet de burger centraal. Dit werd nogmaals bewezen door de toekenning van de Groene Pluim aan het CP Voetbalproject van K.S.V. Oostkamp. De uitbouw en ondersteuning van sociale netwerken, van vrijwilligers en verenigingen spelen hierbij een cruciale rol. Groen Oostkamp wil daarnaast de verstedelijking van de gemeente een halt toe roepen. #Eerlijker: Groen Oostkamp wil een duidelijk engagement nemen in het nastreven van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (de SDG’s). Het bestuur moet hierin een voortrekkersrol spelen. #Gezonder: Voor Groen Oostkamp is het duidelijk. Aan de mobiliteit schort nog heel wat. Groen Oostkamp wil de straten en pleintjes van de centra teruggeven aan de voetganger en fietser. Daarmee verbannen we de auto niet, maar we geven elk de plaats die hij verdient. Autoluwe centra betekenen meer groen, meer dynamiek en een beter sociaal leven. Groen wil dit in overleg doen met alle betrokken partners. Groen Oostkamp gelooft sterk in Oostkamp 2030. Dit initiatief doet nadenken en dromen over een beter Oostkamp. Daar kwamen voorstellen naar voor die sterk aansluiten bij ons programma. Groen wil hieraan meewerken, maar dan zeker op basis van echte participatie van de burger in het hele traject.  Dit houdt in dat we de burger niet enkel inschakelen om de eigen ideeën te realiseren, maar wel om zijn suggesties alle kansen te geven die ze verdienen. De toekomst is te belangrijk om ze enkel te laten afhangen van politici!