EANDIS – welke toekomstvisie voor uw energierekening

16 Februari 2017

EANDIS – welke toekomstvisie voor uw energierekening

Tel het eens na, de distributiekosten op uw elektriciteitsfactuur bedragen meer dan 35% van de totale prijs. De distributiekost is bijna 1,5 maal de kostprijs van de elektriciteit zelf. Distributiekosten dient u te betalen aan EANDIS. Voor een gemiddeld gezin is dit een bedrag van 800 € à 900 € per jaar. Toch tamelijk veel, des te meer dat de distributeur EANDIS over een monopolie beschikt. U kan inderdaad niet kiezen tussen twee concurrenten zoals Proximus (ex-Belgacpm) en Telenet. Op 19 mei 2017 houdt EANDIS Assets zijn algemene vergadering. De gemeente Oostkamp, als aandeelhouder via IMWEO, beschikt er over een zitje in de algemene vergadering en oefent zo invloed uit op het beleid van EANDIS.Op zoek naar kapitaal

De laatste algemene vergadering van EANDIS kende een onverwachte afloop. De intentie was om op 3 oktober 2016, tijdens deze algemene vergadering, het strategische VOLTA goed te keuren. Dit plan had tot doel om nieuw kapitaal aan te trekken. Het Chinese State Grid Ltd. Zou de nodige fondsen in EANDIS investeren. Een extra kapitaalinjectie was inderdaad noodzakelijk. Het opgelopen passief van EANDIS, m.a.w. de schulden, zorgden er voor dat de maatschappij een slechte krediet rating kreeg. Nochtans liep het anders. De voorwaarde om State Grid Ltd. Tot EANDIS waren niet vervuld waardoor het strategische plan in de prullenmand verdween.

Geen visie

In de marge van deze algemene vergadering gingen stemmen op om EANDIS te financieren op coöperatieve wijze. Een Vlaamse energiedistributie in Vlaamse handen. Bedenkingen zoals het invoeren van het fameuze smart grid, dat eigenaars van zonnepanelen zou toelaten om gemakkelijker stroom op het net te plaatsen waren eveneens aan de orde van de dag.

Groen gemeenteraadslid Geert Vercruyce stelde enkele pertinente vragen. Hoe gezond is nu de financiële situatie van EANDIS? Komt er nu een ander strategisch plan? Kortom, wat is de visie van het Oostkampse bestuur in dit dossier? Met nog drie maand te gaan voor de volgende algemene vergadering van EANDIS is van een toekomstvisie nog geen sprake. Wordt vervolgd.