EANDIS tapt uit hetzelfde vaatje als de andere intercommunales

24 Februari 2017

EANDIS tapt uit hetzelfde vaatje als de andere intercommunales

Grote heisa gedurende twee weken over allerlei constructies rond intercommunales. De roep om transparantie was groot, de beloftes om er iets aan te doen nog groter. De private maatschappijen allerlei aard rondom de intercommunales werden in het vizier genomen. De steen werd aan het rollen gebracht naar aanleiding van de riante vergoedingen die uitgekeerd werden aan bestuurders. In december 2015 werd EANDIS Assets boven de doopfont gehouden. ENADIS Assets ontstond door het samengaan van een aantal intercommunales, waaronder IMEWO waar de gemeente Oostkamp aandeelhouder van is. EANDIS Assets werd opgericht als distributienetbeheer belast met de exploitatie en het onderhoud van het distributienet en de aanverwante activiteiten. EANDIS Assets is een publiekrechtelijke rechtspersoon, publiek door het samengaan van de intercommunales. EANDIS Assets is een holding die de taak van "opdracht gevende vereniging" opneemt. Distributienetbeheerders hebben een monopolie. Om zijn onafhankelijkheid en effectief het onderhoud van de distributienetten uit te voeren richt EANDIS Assets een nieuwe vereniging op, EANDIS System Operator cvba (Art. 4 van de statuten). Deze maatschappij treedt als "werkende vereniging" op.

EANDIS System Operator is een privaatrechtelijke maatschappij en valt dus niet onder de wetgeving van de intercommunales. EANDIS Assets valt daar wel onder en is gewoon een doorgeefluik van opdrachten aan EANDIS System Operator. Van de 308 gemeenten in Vlaanderen zijn er 229 aandeelhouder van EANDIS Assets. Deze gemeenten beschikken samen over 100% van de aandelen. EANDIS System Operator cvba is voor 100% in handen van EANDIS Assets.

EANDIS System Operator cvba, door het feit dat zij niet meer onder de wetgeving van de intercommunales valt, hoeft dan ook niet meer te voldoen aan de regels op verloning van intercommunales. Onder de ogen van de lokale besturen werd dus een constructie opgezet die op volledig legale maar niet transparante wijze gemiddeld jaarlijks 475.000 € aan de leden van het EANDIS management uitbetaalt. De CEO van EANDIS verdient alzo twee maal meer dan de CEO van de NMBS, die zijn verloning door de regering beperkt ziet tot 290.000 €.

http://www.demorgen.be/binnenland/eandis-top-verdient-meer-dan-spoorbaas-en-premier-b8bd9209/