Romain Deloof

15de plaats

Moerbrugge, 65 jaar Vrijwilliger Natuurpunt

Een ware natuurliefhebber, Romain Deloof.
Hij is al 35 jaar actief bij Natuurpunt. Hij stroopt er graag de handen uit de mouwen en werkt sinds een tweetal jaar mee
met een groepje die iedere dinsdag beheerswerken doet in de Vallei van de Zuidleie, waaronder de Warande Putten.
Romain is ook een fervent vogelkijker. Hij werkt graag mee aan bv. broedvogels inventariseren: het opvolgen van de zeldzame gekraagde roodstaart, in de winter watervogels tellen, enz. Verder heeft Romain een sterke interesse in de
geschiedenis en heemkunde van Oostkamp en is hij verzamelaar van oude landkaarten.